RedaUt Konsult HB

Ett litet konsultföretag 3 mil söder om Linköping.

Vi arbetar inom två olika områden:

Problembaserat lärande (PBL)

Databaser och webbkonstruktion

Du når oss med e-post på adressen fornamn.efternamn@redaut.se